ÁSZF


ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Fogalmak


 

1.1. Az „mlmdiszkont hálózat” egy fogalom, szellemi termék „know-how”, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca 34. 2. em. 206.) Az mlmdiszkont márkanév és a hozzá tartozó logó védett, a védjegyoltalom tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. Az mlmdiszkont hálózatot – az MLM Diszkont Kft. és a Vasi Network Kft. (Székhely: 2461,Tárnok, Dózsa György út 3/I )között létrejött külön szerződés alapján - a Vasi Network Kft. működteti. Az mlmdiszkont hálózat, meghatározott struktúrában összeálló, önálló szabályzat szerint működő marketing rendszer.  A rendszer tagjai - természetes személyek és gazdálkodó szervezetek -  2015. május 1-től a Vasi Network Kft-vel állnak kapcsolatban. A Vasi Network Kft. által működtetett mlmdiszkont hálózat egy olyan többszintű hármas mátrix típusú szponzorációs és képviselői rendszer, mely az mlmdiszkont termékeinek és a hálózati marketingjének népszerűsítését hivatott ellátni.


 

1.2.  Felhasználók típusai


 

1.2.1 „REGISZTRÁLT” az a magánszemély, vagy gazdasági társaság aki az mlmdiszkont.hu honlapon e-mail címe, és egy jelszó megadásával felhasználói fiókot hoz létre. Jogosult további személyek mlmdiszkont hálózatba történő beléptetésére, azaz szponzorálására.Regisztrált a legelső rendelése feladásáig a közvetlen szponzora hálózatában tartózkodik. Az első rendelés feladásakor a tagok a kompenzációs terv szabályai szerint elhelyezkednek a mátrixban.

A regisztrációval automatikusan feliratkoznak hírleveleinkre, és a hírlevéllistán maradnak akkor is, ha tagságuk a lentebb részletezett szabályok szerint megszűnik. A hírlevelek beállításait később bármikor módosíthatják, és bármikor leiratkozhatnak a hírlevelekben lévő leiratkozási linkeken.


 

1.2.2. „TAG” az a regisztrált- akár természetes, akár jogi személy vagy egyéb gazdasági szervezet -, aki az mlmdiszkont webáruházában rendelést ad le, és a rendeléshez megadott fizetési feltételekkel rendezi annak ellenértékét, és ezzel „tagságot” szerez. „Eseti díj” megfizetésével adhat le rendelést, igényelhet franchise tagságot, vagy „előfizetés” ellenében az előfizetésnek megfelelő időtartamig adhat le termékrendelést. a Vasi Network Kft. fenntartja a jogot, hogy az új „eseti díjak” és új „előfizetések” befizetését korlátozza, időszakosan szüneteltesse, ha szolgáltatás színvonalának fenntartása ezt indokolja. A kifizetetlen rendelések 15 nap után érvényüket vesztik. A „tagok” elhelyeződnek az mlmdiszkont „3-as mátrix” rendszerében aKOMPENZÁCIÓS TERVszerint.

Az mlmdiszkont hálózati tagok független természetes és jogi személyek, ill. egyéb szervezetek, akik saját nevükben vásárolnak terméket. Sem jogi, sem adózási szempontból nem számítanak a Vasi Network Kft., vagy az „mlmdiszkont hálózat” munkavállalójának, ügynökének, üzlettársának, a hálózati tagok a Vasi Network Kft., mint gazdasági társaság tagjainak nem minősülnek. A társaság által működtetett hálózat nevében nem járhatnak el, képviseleti jogosultságuk nincs.


 

1.2.3.  „VÁSÁRLÓ”  minden olyan TAG, aki franchise tagságot nem igényelt, vagy igényelt franchise tagsága még nem aktív. Vásárlói tagság nem jogosít jutalompontok jóváírására. A vásárlóknak lehetőségük van új tagok meghívására, viszont az ebből származó előnyöket csak a franchise tagság kiváltásától, és a jutalompont jóváírás feltételeinek teljesítése esetén jogosult megkapni. A vásárlók jogosultak a szponzoraiktól ajándék tagokat kapni a Kompenzációs tervszabályai szerint.


 

1.2.4. „FRANCHISE TAG” azon TAG, aki franchise regisztrációs díját megfizette, és franchise regisztrációs kérelmét az mlmdiszkont befogadta és feldolgozta. Vásárlói jogosultságokon felül aktivitása időszakában jogosult jutalompontok szerzésére. A franchise tagok jogosultak regisztrációjukhoz, mlmdiszkont mobilflotta előfizetésre.


 

1.2.5. „HÁLÓZAT”Azok a „tagok” és „regisztráltak”, akik az adott „tag” vagy „regisztrált” meghívásra regisztráltak, valamint az ő meghívottjaik és a meghívottak meghívottjai végtelen mélységig. Itt tartózkodik valaki mindaddig, amíg nem adja fel az első rendelését és kerül bele a „mátrixba” (utána mindkét helyen látszik). Figyelem! Amennyiben egy „regisztrált” alatt valaki „taggá” válik, (felad egy rendelést) akkor a „regisztrált” őt, mint „direktet” elveszíti, és nem kapja vissza abban az esetben sem, ha ő maga szintén „taggá” válik.


 

1.2.6. „MÁTRIX”A hálózat alapján a Kompenzációs Tervben lefektetett szabályok szerint a tagok 3X3-as struktúrája.


 

1.3.„BESZÁLLÍTÓ PARTNER” Azon vállalkozások, melyektől a Vasi Network Kft.vásárol, és ezen termékeket az mlmdiszkont webshopján keresztül a Vasi Network Kft. értékesíti.


 

1.4. „ALSÓ VONAL” A „tag” által szponzorált (az ő ajánlására, az ő meghívója alapján regisztráló) valamennyi „tag” és „ajándék tag”, illetve az ezen „tagok” által szponzorált további „tagok”, minimum 8 szint mélységig.


 

1.5.„SZPONZOR” Minden „tagnak” a szponzora az a „tag”, akinek a meghívására csatlakozott az mlmdiszkont rendszerhez.


 

1.6.„STRUKTÚRA SZPONZOR” Struktúra szponzornak nevezzük azt a „tagot”, aki alá a kompenzációs terv szabályai szerint az új „tagok” kerülnek, a 3-as mátrix hálózati elhelyezés szabályai szerint.


 

1.7. „SZABÁLYZATOK” a Vasi Network Kft.-vel jogviszonyt létesítő természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre irányadó, az mlmdiszkont honlapján (mlmdiszkont.hu), hírlevelében, postai levélben vagy egyéb formában a „tagok” és „regisztráltak” részére közzétett, az mlmdiszkont rendszerében való részvételt szabályozó dokumentumok, általános szerződési, jelentkezési és részvételi feltételek, etikai szabályzat, egyedi megbízási szerződés, vagy egyéb, fenti tárgykörben keletkezett dokumentum, azok megjelenési formájától függetlenül.


 

1.8.„KOMPENZÁCIÓS TERV” alatt a Vasi Network Kft. által közzétett, ilyen elnevezésű dokumentum mindenkori formája értendő, amelynek a változtatásához való jogot a Vasi Network Kft. minden körülmények között fenntartja. A „kompenzációs terv” a „tagok” alsó vonalában lévő további partnerek vásárlásai után járó jutalompontok mindenkori számítási módját, azok felhasználásának lehetőségeit, és az ezen pontokból számított jutalék kifizetésének rendszerét tartalmazza. A kifizetéseket a Vasi Network Kft. teljesíti.


 

1.9.1. „FRANCHISE REGISZTRÁCIÓS DÍJ” alatt, egy egyszeri, a franchise regisztrációs díj elnevezésű termék webshopban történő megrendelése után fizetendő összeget értjük. Vásárlói státuszú csatlakozók nem fizetnek franchise regisztrációs díjat. A franchise regisztrációs díjat a Vasi Network Kft. részére banki átutalással, közvetlen bankszámlára történő befizetéssel, vagy készpénz befizetéssel lehet teljesíteni.

A franchise státuszt minden esetben felhasználói fiókhoz kötjük, és egy évre, 365 napra szól.

A  franchise regisztrációs díj elnevezésű termék webshopban történő megrendelése után a rendszer egy automatikus üzenetet küld a befizetési adatokról. Abban az esetben, ha a Vasi Network Kft. a regisztrációs kérelmet az ÁSZF további részében leírtak okán esetlegesen mégsem fogadja el, akkor a teljes összeget köteles 15 napon belül visszautalni vagy személyesen visszaadni (amennyiben az ehhez szükséges adatok a rendelkezésére állnak). A tagsági díj semmilyen egyéb esetben nem jár vissza, akkor sem, ha a tag franchise tagságáról önként lemond, vagy tagságát az egyéb szabályzatokban lefektetett okok miatt elveszíti. A franchise regisztrációs díj abban az esetben sem jár vissza, ha Vasi Network Kft. üzleti okok miatt, a rendszer védelme vagy fejlesztése miatt a kiszállításokat átmenetileg szünetelteti, vagy átalakítja.


 

1.9.2 „FRANCHISE ÉVES MEGÚJÍTÁSI DÍJ” alatt, a franchise éves megújítási díj elnevezésű termék webshopban történő megrendelése után fizetendő összeget értjük. Az 1.9.1 pontban rögzített franchise regisztráció aktiválása utána 365 nappal szűnne meg a tag franchise tagsága, de ezt a tagságot egy csökkentett áron, a „Franchise éves megújítási díj” elnevezésű termék megvásárlásával van lehetőség újabb 365 napra meghosszabbíttatni. A hosszabbítás minden 365 napos periódus után esedékes, amennyiben a tag meg szeretné tartani franchise tag státuszát.  


 

1.10. HIRDETÉSI SZABÁLYZAT: A weboldalon és egyéb marketingcsatornákon szereplő hirdetési felületekről szóló szabályzatban a hirdetési helyekről, a hirdetési feltételekről, a megjelenések módjáról szóló tájékoztató olvasható.


 

1.11. HIRDETÉSI KOMPENZÁCIÓ: A weboldalon és egyéb marketingcsatornákon szereplő hirdetési felületek értékesítéséből származó jutalék mértéke és feltételei. 

2. Az mlmdiszkont tagsági jogviszonyára vonatkozó általános rendelkezések


 

2.1. Az mlmdiszkont hálózathoz csatlakozni kívánó jelentkező egy „regisztrálttól” vagy „tagtól” kaphat meghívást, melynek birtokában elindíthatja regisztrációját. „Direkt szponzora” az a „tag” vagy „regisztrált” lesz, akinek ajánló-, vagy meghívó kódját használta a regisztrációhoz. Az 1.2.2 pontban foglalt feltételek teljesítésétől „taggá” válik. Egy „tagnak” csak egy „direkt szponzora” lehet (ezen kívül egy „struktúra szponzora”), és minden „tag”  szabadon döntheti el, mely szponzor ajánló kódjára, vagy meghívó kódjára regisztrál. A szponzor esetleges későbbi módosítására nincs lehetőség. a Vasi Network Kft. kijelenti, hogy a szponzorok kiválasztásával kapcsolatban felmerült vitákban nem kíván részt venni, azokban döntési joga vagy kötelezettsége nincsen.       

Az a „tag” tekinthető teljes jogú hálózati „tagnak”, aki az üzleti szabályzatot elfogadta és hálózati tevékenységét az abban foglaltak szerint végzi. Minden „tag” a regisztrációs nyilatkozat kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Vasi Network Kft. a megadott személyi adatokat nyilvántartsa és szervezetének működéséhez felhasználja azADATKEZELÉSI NYILATKOZATc. szabályzat alapján.

A „tagok” eseti díjtól vagy előfizetéstől függően jogosulttá válnak az mlmdiszkont webshopjának használatára, termékvásárlására. Minden „tag” és „regisztrált” jogosult szponzorálásra, a hálózat építésére, a rendszerbe csatlakoztatás céljából meghívó kiküldésére. A „tag” mindaddig „tag”, amíg „franchise taggá” nem válik, vagy regisztrációja valamilyen okból – az ÁSZF további pontjai alapján – meg nem szűnik.


 

2.2. Az mlmdiszkont hálózat független partnerének tekinti azt a gazdálkodó szervezetet, vagy természetes személyt, aki regisztrálja magát a hálózatba. A franchise tagság további feltétele a franchise regisztrációs díj elnevezésű termék megrendelése az mlmdiszkont webshopban, majd az ehhez tartozó összeg megfizetése, mely a Vasi Network Kft. bankszámlájára történő átutalással vagy a bankszámlára történő befizetéssel, illetve számla ellenébeni készpénz befizetéssel teljesíthető. A „tagok” ezen ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vasi Network Kft. részükre számlát elektronikus úton állítson elő és küldje el számukra. A rendelés a díj beérkeztét követő 3 munkanapon belül kerül aktiválásra, ezzel a „tag” „franchise taggá” válik. Csak ettől a pillanattól kezdve íródhatnak jóvá jutalompontjai, amennyiben a jóváíráshoz szükséges feltételeket teljesíti, továbbá élhet a „franchise tagként”  őt megillető jogosultságokkal. A „franchise tagok” a vásárlói tagokat megillető jogokon kívül jogosultak  személyes webirodájuknak használatára, illetve az 1.2.4. pontban foglaltakra.

A „franchise taggá” válással a „tag” automatikusan feliratkozik a franchise hírlevélre, abban az esetben is, ha a vásárlói hírlevélről leiratkozott. Hírlevél beállításait bármikor módosíthatja a honlapon belépés után.


 

2.3. Amennyiben a hálózati „tagok” személyi állapotában változás áll be (pl. természetes személyből jogi személlyé válik), akkor annak bejelentését követően 15 napon belül regisztráljuk a változást. A „tagok” a hálózat struktúrában az eredeti helyüket, azonosítójukat, a közvetlen „szponzorukat” és „struktúra szponzorukat” megtartják.


 

2.4. Amennyiben egy tagsággal rendelkező természetes személy elhalálozik, abban az esetben lehetőség van a tagságának - a „tag” végrendeletének, vagy végrendelet hiányában az aktuális öröklési törvények figyelembe vételével – örökítésére. Az örökösnek a jogosultság igazolásához el kell juttatnia a halotti anyakönyvi kivonatot és a tagság örökségét lehetővé tévő hivatalos irat egy eredetivel megegyező változatát, de a Vasi Network Kft-nek joga van bármikor bekérni az adott dokumentum eredeti példányát. Az öröklő „tagnak” joga van visszamenőleg felvenni az elhunyt „tag” jutalékát – maximum a halálozást követő 90 nap jutalékát, amennyiben a „tag” a 90 napot meghaladóan igazolja jogosultságát - abban az esetben, ha a halálozást megelőzően az elhunyt „tag” teljesítette a jutalompontok jóváírásához szükséges feltételeket, és a halálozást követő időszakra az öröklő „tag” visszamenőleg teljesíti a feltételeket.

Amennyiben a „tag” a Ptk.-ban meghatározottaktól eltérően kívánja hálózati tagságát örököltetni, vagy más személy részére kívánja átadni, akkor az erről szóló hivatalos kérelmet írásban kell a cég részére benyújtania. A kérelem jogszerűségét a Vasi Network Kft. felülvizsgálja és a döntési jog kizárólagosságát fenntartja.


 

2.5. A valótlan „művésznevek” használata sem természetes sem gazdálkodó szervezetek esetében nem engedélyezett. Etikátlan és szerződésszegő magatartást folytatnak azok a „tagok”, akik valótlan adatokat szolgáltatnak. Tilos valótlan adatokkal „tagi” jogviszonyt létrehozni.


 

2.6. A hálózati „tagok” független tanácsadóként, vagy független képviselőként jelölhetik meg magukat a Vasi Network Kft., vagy az mlmdiszkont termékeinek népszerűsítése kapcsán hirdetésekben, tájékoztatókon, weboldalon, esetleg hivatalos iraton, ill. bármely fel nem sorolt közzétételi előfordulási esetben. a Vasi Network Kft. és az MLM Diszkont Kft. által használt nevek, márkajelzések, az mlmdiszkont feliratok, logók és a hálózati rendszer minden része védett. Azokat használni, a tulajdonos írásos engedélyével visszavonásig lehet, módosítani, megváltoztatni szigorúan tilos!


 

2.7. A tagok által befizetett eseti, előfizetési és franchise díjak képzik a jutalompontok számításának alapját. A pontok számításának, jóváírásának és felhasználásának feltételeit a KOMPENZÁCIÓS TERVtartalmazza.  A hálózati rendszer nem a termékértékesítést, hanem inkább a hálózat menedzselését támogatja és részesíti előnyben.


 

2.8. A „franchise tagok” ügynöki tevékenységéből képződött jutalékukat - melynek számítási alapját a jutalompontok képzik - gazdálkodó szervezetként vehetik át a Vasi Network Kft.-től. A jutalékfizetés feltétele továbbá a cselekvőképesség és a 18. életév betöltése. A gazdálkodó szervezeteket számlaadási kötelezettség terheli, annak benyújtását követően történik a jutalék bankszámlára történő utalása. A kifizetett jutalékokat a Vasi Network Kft. költségként számolja el. A franchise tag aktuális hónapban vagy hónapokban képződött fel nem vett jutalompontjait a Vasi Network Kft. 36 hónapig tárolja és igény szerint a szabályzatban leírtak szerint fizeti ki. Ezen időpontig tárolt, de fel nem használt jutalompontokat a „franchise tag” elveszíti.


 

2.9. Az mlmdiszkont hálózati tagság a „tag” részéről indoklás nélkül megszüntethető, annak írásbeli bejelentésével és a céghez tértivevényes küldeményként történő eljuttatásával. A bejelentésnek tartalmaznia kell a „tag” nevét, lakcímét, rendszerhez használt e-mail címét, bejelentő sajátkezű aláírását, két tanú, vagy egy ügyvédi ellenjegyzést. A tagság megszüntetési kérelmének benyújtásával a „tag” elfogadja, hogy mind hálózatáról, mind pedig addig fel nem használt jutalompontjairól véglegesen lemond. Új regisztrálás létrejöhet a Vasi Network Kft. külön hozzájárulásával, a regisztráció feltételrendszerének teljes körű betartása mellett, de a „tag” ebben az esetben sem kaphatja vissza hálózatát, vagy a rendszerben maradt jutalompontjait. A felek között korábban fennállt jogviszony nem jelenti azt, hogy a Vasi Network Kft. köteles újra felvenni tagjai körébe azt, aki korábban „tag” volt.


 

2.10. Az mlmdiszkont hálózati „tag” tagságát a Vasi Network Kft. azonnali hatállyal megszüntetheti, ha közvetett vagy közvetlen kárt okoz a cégnek, vagy a hálózatnak, továbbá ha a „tag” tevékenységében, magatartásában az ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan megsérti.


 

2.11. Bármely „tagnak” megszűnik a tagsága abban az esetben, ha „eseti díjjal” történő vásárlásának megrendelése után további 120 napig, illetve „előfizetési időszaka” lejárta után 90 napig nem ad le újabb rendelést.


 

2.12. A hálózati tagság megszűnésével a regisztrált hálózati „tag” elveszíti az mlmdiszkont hálózatban elért eredményeit és előnyeit, valamint az alsó vonalából képződő jutalékát, illetve konkrétan az alsó vonalát. A franchise tag ebben az esetben elveszíti franchise státuszát is. A tag benne marad a rendszerünkben, de kiesik a mátrixból, visszakerül a hálózatba a közvetlen hálózati szponzorához. Az addig hozzá csatlakozott „tagok” szintén felcsúsznak a mátrixból kiesett tag közvetlen „szponzorához”. A tagság megszűnésével sem az előfizetési, sem a franchise regisztrációs díj nem jár vissza.

Bármelyik fél felmondása, vagy a tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a szabályzatok titoktartásra és szellemi alkotások joga által védett anyagok felhasználására vonatkozó pontjai határidő nélkül, továbbra is hatályban maradnak. A tagi felmondás postára adásától vagy a tagi felmondás közlésének egyéb módon történő kezdeményezésétől kezdődően a „tag” nem használhatja a Vasi Network Kft. védjegyeit, az mlmdiszkont nevét, logóit és oktatóanyagait, magát nem nevezheti az mlmdiszkont és a Vasi Network Kft. független partnerének, tanácsadójának, és ezen megjelöléseket valamennyi általa publikált fórumról el kell távolítania.


 

3. Webes szolgáltatás


 

3.1. A webáruház és a teljes hálózati rendszer a mlmdiszkont.hu weboldalon érhető el, melyet a Vasi Network Kft. működtet. A rendszer tartalmazza a jutalompontok és a jutalék számításának módját, a tagi struktúrát, a belépési és vásárlási kritériumokat, azaz a működési feltételeket.


 

3.2. A webshopon keresztül a hálózati „tag” megrendelést adhat fel (érvényes „előfizetés” nélkül „eseti díjjal”, vagy érvényes „előfizetéssel” eseti díj nélkül) regisztrált e-mail címének és jelszavának, illetve számlázási és szállítási adatainak megadásával, továbbá tájékozódhat vásárlásai és megrendelései állapotáról.


 

3.3. Az weboldalon történő bejelentkezés után  információkat kaphat szponzoráltjairól, továbbá az alattuk kialakult hálózat létszámáról. Meghívókat küldhet ki, ajánlhatja az mlmdiszkont rendszerét, ezzel bővítve közvetlen szponzoráltjai számát. Tájékozódhat aktuális jutalompontjairól. Videókat és prezentációkat tekinthet meg az mlmdiszkont rendszeréről.


 

3.4. A hálózati „tag” által megadott adatok valódiságáért a „tag” felel. A változást 15 napon belül köteles bejelenteni. A helytelen adatokból származó károkért a Vasi Network Kft. felelősséget nem vállal. a Vasi Network Kft. nem vállal felelősséget a „regisztrált” vagy „tag” hibájából illetéktelen személyek birtokába jutott adatokkal (elsősorban bejelentkezéshez használt e-mail cím és jelszó) történő visszaélésért.


 

4. Termékvásárlás


 

4.1. A webshopban a „regisztráltak” és a „tagok” a bejelentkezést követően kiválaszthatják a vásárolni kívánt termékeket. Rendelésüket a szállítási és fizetési feltételek kiválasztása után véglegesíthetik. A vásárlás feltétele az „eseti díj” megfizetése vagy az élő „előfizetés”. Rendeléséről e-mail-ben értesítjük. A rendelés véglegesítése után a rendelés módosítására csak a rendelés törlésével van lehetőség. A rendelés módosítására kizárólag a rendelés feladásának napján van lehetőség. Az adott területekhez tartozó kiszállítási napokat, rendelés feladási határidőket, vásárlási összeghatárokat és fizetési módokat a Vásárlási és szállítási feltételekc. hirdetmény tartalmazza.

A rendelésről szóló számlát a „tag” a rendelés átvételekor kapja meg.


 

4.2. Előleg számlájának egyenlegének feltöltését a „tag” a webshopban végezheti el a megfelelő értékű előlegszámla feltöltés megrendelésével. Az ide feltöltött összeget a tag vásárlásai során felhasználhatja. Az előlegszámlán már jóváírt összegek visszafizetési határideje 30 nap.


 

4.3. A megrendelt áru házhozszállítását a Vasi Network Kft. és megbízott partnerei végzik. A kiszállítás időpontjáról a rendelésvisszaigazoló e-mailben értítjük a tagokat, változás esetén a Vasi Network Kft. e-mailben vagy telefonon értesíti a megrendelőt.

Kiszállítás esetén költségtérítést számítunk fel. A szállítási költséget, és a vásárlás más feltételeit a mindenkoriVásárlási és szállítási feltételekc. hirdetmény tartalmazza.

A „tag” rendelését személyesen is átveheti, a személyes átvétel lehetséges helyszíneit és időpontját aVásárlási és szállítási feltételekc. hirdetmény tartalmazza.


 

4.4.Abban az esetben ha a megrendelt árut a megrendelő az általa megadott szállítási címen nem veszi át, akkor az áru vagy a Vasi Network Kft. központi raktárába, vagy egy már meglévő helyi kiszállító munkatársunkhoz kerül. (Ezt aVásárlási és szállítási feltételekc. hirdetmény tartalmazza.) Vasi Network Kft. ezután kísérletet tesz a vásárlóval történő egyeztetés alapján, második kiszállításra. Amennyiben fizetésképtelenség, vagy egyéb más, egyértelműen a vásárlónak felróható okok miatt hiúsul meg a csomag átadása, a második szállítási kísérletnél  a Vasi Network Kft. kétszeres szállítási díjat számol fel. A második sikertelen szállítás után a Vásárló 5 munkanapon belül az alsónémedi raktárban átveheti a csomagot az addig felhalmozott szállítási díj kifizetése ellenében. Ha az átvétel nem történik meg, és a rendelés már ki volt fizetve, a rendelés ellenértéke (a szállítási díjat leszámítva) felkerül a tag előlegszámlájára. További rendeléseket csak bankkártyás fizetéssel, vagy előleg számláról történő előre fizetéssel fogadunk el. Ezek a feltételek vonatkoznak az át nem vett, s a későbbiekben a Tag által lemondott rendelésekre is. Ebben az esetben a Tag következő rendelésénél kerül felszámításra a kétszeres szállítási díj.

 

4.5. a Vasi Network Kft. felhívja a „tagok” és különösen a jogi személyek figyelmét arra, hogy a termékek továbbértékesítése kizárólag az értékesítés helye szerinti állam jogszabályaival összhangban történhet, és a képződött bevétellel kapcsolatos bizonylatolási, bevallási, illetve közteherviselési kötelezettség teljesítése a „tagok” kizárólagos felelőssége. a Vasi Network Kft. jövedéki termékeket csak kiskereskedőként forgalmaz. A tagoknak ezen termékek továbbértékesítésére nincs lehetősége, jövedéki termék vásárlása esetén a számla, a „jövedéki termékek eredetének igazolására nem alkalmas” szöveggel lesz ellátva. a Vasi Network Kft. kijelenti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a „tagok” által, az mlmdiszkont webshop termékeiből származó bevétellel kapcsolatban elmulasztott pénzügy-számviteli és egyéb kötelezettségek teljesítéséért, ideértve az esetleges bírságokat, késedelmi kamatot, és egyéb, jogszabály alapján kiszabható szankciókat is.


4.6. A tagok jogosultak a szerződéstől a termékek kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett termékeket az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatják. A tagok nem gyakorolhatják ezen jogukat gyorsan romló élelmiszerek és bébiételek esetén, továbbá kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél (pl. CD, DVD), valamint természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem visszaadható termékeknél (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), ha a tag azok eredeti csomagolását felbontotta, emellett hírlapoknál, folyóiratoknál, és időszaki lapoknál.
Abban az esetben, ha a tagok egy adott tranzakcióban szereplő valamennyi terméket visszaadják, a termékek árát visszakapják, minden esetben kötelesek azonban az érintett termékeket saját költségükön visszajuttatni a Vasi Network Kft. raktárába. A termékek visszaadásával és azok vételárának visszafizetésével egyidejűleg a vásárlásból származó mindennemű jutalompont visszavonásra kerül a szponzoroktól.


 

4.7. Amennyiben egy már kifizetett rendelésnél jogos probléma merül fel utólagosan, akkor a kifizetett összeg és a rendelés tényleges összegének különbsége a rendelést feladó tag előlegszámlájára kerül.


 

4.8. A tagok számára a saját vásárlásuk után járó bónuszokat (amennyiben van ilyen érvényes bónuszidőszak) a Visszatérítés számlájukra írjuk jóvá. Amennyiben a rendelés - amihez a visszatérítés tartozik - bármilyen okból kifolyólag törlésre kerül, a visszatérítés jóváírását visszavonjuk.


 

4.9. A rendelésekből fakadó reklamációt legkésőbb a szolgáltatás aktiválásától, illetve termékrendelés esetén a csomag kézhezvételétől számított 15 napig fogadunk el. Amennyiben a szolgáltatás nem lett aktiválva, vagy a tag a megrendelt árucikkeket nem kapja kézhez, akkor a rendelés feladásától számított 30 napig fogadjuk a reklamációkat. A megadott határidőn túl reklamációt nem fogadunk el.


 

4.10. Amennyiben a rendelés hiányos, és a hiány mértéke a rendelési érték 10%-át meghaladja,  abban az esetben a Tag igényelheti az eseti díj vagy az előfizetési díj részleges jóváírását írásban leadva az info@mlmdiszkont.hue-mailcímre.

Eseti díjjal való rendeléskor ennek bruttó értéke: (hiányzó termékek bruttó értéke / teljes rendelés bruttó értéke) * 3500 Ft.

Féléves díjjal való rendelés esetén (br.): (hiányzó termékek bruttó értéke / teljes rendelés bruttó értéke) * 3000 Ft.


 

4.11. Betétdíjas termékek esetében a betétdíjat üvegenként számoljuk fel. Sem a futárnak, sem a sofőrnek nem áll módjában az üres üvegeket összegyűjteni a kiszállítás során. 

A visszaváltható üvegeket a vásárlást igazoló számlával együtt az alsónémedi központunkban lehet visszaváltani, előre megbeszélt időpontban, a munkaidő alatt.

 

4.12. A Webshopban lévő "Értékcsökkentett" kategória extra kedvezményes árú, értékcsökkent termékeket tartalmaz.

Ezen termékeknek nem minden minőségjellemzője egyezik meg a normál árú termék jellemzőivel, beleértve azt is, ha a gyártó által vállalt minimális minőségmegőrzési ideje lejárt. 

A kategóriában található termékek megvásárlásával a Vásárló elfogadja a fentieket, és azt, hogy az érintett termékek esetében semmiféle reklamációval nem élhet. 

5. Etika

5.1. A „tagok” az mlmdiszkont webshop termékeinek ajánlása és forgalmazása során kötelesek törekedni arra, hogy kijelentéseikkel objektíven mutassák be az általuk ajánlott termékeket, tartózkodjanak az etikátlan összehasonlításoktól.


 

5.2. A „tagok” az mlmdiszkont „tagi” jogviszonyának előnyeit kötelesek szintén objektíven bemutatni, tartózkodni a túlzó ígéretektől, és más MLM rendszerben működő vállalkozáshoz való etikátlan összehasonlítástól. Más MLM vállalkozásról csak olyan kijelentéseket tegyenek, vagy megalapozott tényeket közöljenek, amelyek nem sértik sem a Vasi Network Kft. és az általa üzemeltetett mlmdiszkont, sem a másik MLM szervezet üzleti érdekeit vagy jó hírnevét.


 

5.3. Az mlmdiszkont hálózat tagjának elsősorban a termékek és a marketingrendszer ajánlása, népszerűsítése az elsődleges feladata. A termék értékesítését a hálózatot működtető Vasi Network Kft. végzi.


 

5.4. A termékek és a hálózat olyan formában történő reklámozása, mely a tag nem csak közvetlenül saját ismeretségi körébe tartozó személyek megkeresésére irányul, csak a vonatkozó törvények betartásával végezhető. a Vasi Network Kft. tiltja, hogy a tagok az „mlmdiszkont” nevét, a Vasi Network Kft. nevét bármilyen, a Vasi Network Kft. által nem engedélyezett formában felhasználják, különös tekintettel különböző hirdetésekben, weboldalakon, elektronikus körlevelekben, közösségi oldalakon, stb.


 

5.5. Az mlmdiszkont hálózati tagság felhasználása bármely más üzleti lehetőség, tevékenység illetve termék népszerűsítésére vagy terjesztésére szigorúan tilos. Az mlmdiszkont rendezvényeken, találkozókon, más hálózatokról, cégekről azok termékeiről tájékoztatást adni, azokat propagálni, továbbá negatív és lejárató magatartást folytatni tilos! Ezek be nem tartása esetén a Vasi Network Kft. részéről, a hálózati „tag” szerződésszegő és etikátlan magatartásának indoklásával hálózati tagsága megszüntethető.


 

5.6. Az mlmdiszkont „tagoknak” lehetősége van más direkt és network marketing (MLM) értékesítői rendszerben való részvételre, de csak szigorúan az 5.5. pontban jelzettek betartásával.


 

5.7. Az mlmdiszkont „tagok” nem informálhatnak más network marketing (MLM) rendszerben működő vállalkozást az mlmdiszkont rendszeréről, értékesítési stratégiájáról, beszállítóiról, beszerzési árairól, jövőbeni terveiről és ezen szervezetek képviselői előtt nem tehetnek olyan kijelentést, ami az mlmdiszkont, egyben a Vasi Network Kft. érdekeit bármilyen módon sértheti vagy veszélyeztetheti. Ilyen kijelentésnek tekinthető különösen a Vasi Network Kft. üzleti titkaira, szervezetére, tisztviselőinek személyére és adataira tett bármely kijelentés vagy adatszolgáltatás is.


 

5.8. A mobilflotta reklámozására a Szolgáltató kérésére a továbbiak vonatkoznak: a Szolgáltató hivatalos ajánlatát csak az mlmdiszkont „franchise tagok” láthatják, és csakis a weboldalra feltöltött anyagot tekinthetik meg bejelentkezés után. A „tagok” semmiféle reklámanyagot, tájékoztatót nem küldhetnek más mlmdiszkont tagoknak, és senki másnak sem. Bármiféle tájékoztatót csakis a Vasi Network Kft. vagy a Szolgáltató készíthet és küldhet, a tagoknak ezeket az anyagokat sokszorosítani vagy továbbítani tilos. Ezen pont be nem tartása az mlmdiszkontból való kizáráshoz vezet.


 

6. Kompenzációs terv


 

6.1. A franchise „tagok” alsó vonalukat képző „tagok” eseti, előfizetési és franchise díja után jutalompontokra jogosultak. Ezen pontokat 24 hónapig lehet gyűjteni és az ebből számított jutalékot felvenni.


 

6.2. A jutalompontok mértékét, összegét,  jóváírásának és kifizetésének feltételeit a mlmdiszkont.hu honlapon közzétettKompenzációs tervtartalmazza.


 

6.3. a Vasi Network Kft. fenntartja a jogot aKompenzációs tervváltoztatására azzal, hogy ezen változtatásokat a következő naptári hónap 1-jétől, de legkorábban a tagok értesítésétől számított 15 nap múlva lépteti hatályba.


 

6.4. Amennyiben a hálózat tagja gazdálkodó szervezet, a jutalék összege számla ellenében kerül kifizetésre. A számla tartalmának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltaknak. A számlának továbbá tartalmaznia kell a jutalék ellenében végzett szolgáltatás megnevezését: SZJ 74.87.14.0 (Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés), valamint ahhoz a fiókhoz tartozó e-mail címet is fel kell tüntetni, amelyikből az adott jutalékot kivenni kívánja. A számlát kibocsátó egyéni vállalkozó és gazdasági társaság tevékenységi körének tartalmaznia kell a “7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (Közvetítési, ügynöki szolgáltatás (749002))” tevékenységet. Egyéni vállalkozó esetén az általa kibocsátott számlán kötelező feltüntetnie a nyilvántartási számát. Minden hónap 10. napjáig lehet igényelni az előző hónap végéig felhalmozott pontok kifizetését, amennyiben ez az érték eléri a 30.000 pontot. Vasi Network Kft. szabályos  igénylésnek fogadja el a tárgyhónap 10-ig postai úton beérkező, illetve e-mailben elküldött - scannelt - számlaképet is, kifizetést viszont csak a számla eredeti példányának beérkezése után teljesít.  A jutalék kifizetésének határideje az igénylést követő hónap 10. napja.


 

6.5. Azok a hálózati tagok, akiknek a vállalkozása az általános forgalmi adó alanya, a nettó jutalék összegét, 27 százalékos áfával növelve állítanak ki “áfás” számlát.


 

6.6. Azok a hálózati „tagok”, akiknek a vállalkozása az alanyi adómentességet választotta, azok a kiértesítésben szereplő nettó jutalék összegéről állíthatják ki a számlát. A 30.000 jutalompontos kifizetési limit rájuk is vonatkozik.


 

6.7. a Vasi Network Kft. nem vállal felelősséget a jutalék után a „tagok” által teljesítendő bevallási és adó-, illetve járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséért. a Vasi Network Kft. kijelenti, hogy ezek teljesítése a tagok kötelezettsége, összhangban a „tagok” önálló vállalkozási tevékenységéért és üzletstratégiájáért vállalt egyéni felelősség elvével.


 

6.8. Azon franchise tag esetében, aki szövetkezeti tagként igényli jutalékának kifizetését, a szövetkezet szabályai szerint járunk el.